Historie

  • Dan-iso blev etableret 1. april 1986 af Finn Pedersen som en personlig ejet virksomhed. I begyndelsen havde Dan-iso kun et par medarbejdere. Virksomheden opstod i det gamle mejeri i Havbro og producerede alene rørskåle til fjernvarmebranchen.
  • I 1991 ændredes selskabsformen til et ApS, og i 1993 omdannes Dan-iso til et A/S.
  • Dan-iso vokser hurtigt. I 1999 tages en ny produktionshal i brug, og samtidigt påbegyndes byggeriet af produktionshal nr. 2, der blev taget i brug året efter.
  • I efteråret 2005 gennemføres et generationsskifte i form af et såkaldt ”management buy in”. Finn & Ebba Pedersen træder ud af ledelsen, og Fin Højgaard tiltræder som adm. direktør.
  • I perioden 2005 til ultimo 2017 ejes Dan-iso A/S af Fin Højgaard og Industriudvikling II k/s (Ventureselskab)
  • Erik H. Møller overtager pr. 1.1.2018 virksomheden.

  • Dan-iso har et stort produktsortiment og kan løse opgaver for et bredt kundesegment.
  • Dan-iso løser specialopgaver indenfor CNC - fræsning, udskæring og limning. Dan-iso har oparbejdet en fleksibilitet i opgaveløsning og har positive erfaringer med kundesamarbejde omkring produktudvikling.