Pesondata
Persondataforordningen indeholder nogle regler, som giver dig en række rettigheder over for Dan-iso A/S, hvis vi behandler oplysninger om dig.

Rettighederne bidrager til åbenhed, og gør dig i stand til at varetage dine interesser.


Den registreredes rettigheder omfatter kort fortalt følgende:

Ret til at blive orienteret om, at der indsamles/behandles oplysninger om dig.
Ret til at bede om indsigt i de oplysninger, som Dan-iso A/S behandler om dig.
Ret til at gøre indsigelse mod, at behandling af oplysninger finder sted.
Ret til at få oplysninger, der er urigtige eller vildledende, rettet eller slettet, samt i den forbindelse af forlange, at andre, der har modtaget oplysningerne, orienteres om dette.
Du kan læse mere om persondataloven på Datatilsynet.dk