Montageskum

Montageskum er et alternativ til rørskåle og anvendes feks mellem rør og ydermuffe. Montageskum er udviklet til samlinger af præisolerede fjernvarmerør.

Montageskum dannes ud fra isocyanat og polyol, der blandes sammen og rystes. Ved blandingen starter en kemisk proces (en opskumning).
Opskumning foretages på pladsen ved rørsamlingerne og efter svejsning.

Isocyanat og polyol leveres parvis i flasker i 21 forskellige størrelser.


Kontakt Dan-iso for mere information.