Bæredygtighed

Bæredygtighed hos Dan-iso

Vi er hos Dan-iso dedikeret til bæredygtighed – det er vi blandt andet gennem vores PURrecy-program, der genanvender polyurethanskum (PUR) og reducerer CO2-udledning samt affald. Ved at bruge 45% regenerat i vores PURrecy produkter, opretholder vi en høj isoleringseffektivitet og bidrager til beskyttelse af miljøet.

Genanvendelse og miljøfordele

Dan-iso’s genanvendelsesproces mindsker CO2-udledningen betydeligt. For hvert ton PUR-affald, der genanvendes, reduceres CO2-udledningen med op til 4 tons. Dette bidrager til en bæredygtig fremtid ved at mindske miljøpåvirkningen og bevare naturlige ressourcer.

Energieffektivitet og økonomiske fordele

Ved at fokusere på energieffektivitet gennem kvalitetsisolering reducerer Dan-iso energiforbruget i bygninger, hvilket medfører lavere opvarmnings- og kølingsomkostninger. Dette skaber både økonomiske og miljømæssige fordele, som understøtter en bæredygtig udvikling.

Socialt ansvar og innovation

Dan-iso arbejder på at fremme innovation og socialt ansvar gennem bæredygtige produktionsmetoder og arbejdsforhold. Dette inkluderer at sikre sundhed, sikkerhed og lige muligheder for alle medarbejdere.

Vores fokus på bæredygtighed omfatter FN’s Verdensmål 7 (bæredygtig energi), 8 (anstændigt arbejde og økonomisk vækst), 9 (industri, innovation og infrastruktur), 12 (ansvarligt forbrug og produktion) og 13 (klimaindsats).

 

ikon9b-2.png
Rørisolering

Læs mere om PUR rørisolering