Isolering

Hvad er isolering?

Termisk isolering refererer til processen med at reducere varmeoverførsel mellem to områder med forskellige temperaturer. Formålet med termisk isolering er at minimere varmetabet eller varmeoptagelsen for at opretholde en ønsket temperatur i et område. Dette kan gøres ved at anvende isoleringsmaterialer, der har lav termisk ledningsevne, hvilket betyder, at de ikke tillader varmen at passere let gennem dem.

Polyurethanskum og polyisocyanatskum er eksempler på materialer, der giver fremragende termisk isolering og tætningsevne. De bruges ofte i tætningsapplikationer og i konstruktion af energieffektive bygninger og installationer. 

Termisk isolering spiller en vigtig rolle i bygningskonstruktion og industrielle processer, da den hjælper med at reducere energiforbrug, opretholde komfortable indendørstemperaturer og beskytte mod ekstreme temperaturer. Det er afgørende for at opnå energieffektive bygninger og processer og for at mindske miljøpåvirkningen af energiforbrug. 

Varmetransmision

 Ved varmetransmission forstås en af sig selv løbende, irreversibel varmetransport mellem legemer af forskellig temperatur.

To legemer med forskellig temperatur udveksler energi, idet det varme legeme afgiver energi til det kolde legeme ved varmetransmission. Fra termodynamikkens 2. hovedsætning vides, at denne proces er irreversibel.

Varme transmitteres i hovedsagen på tre forskellige måder:

Varmeledning. Varmeledning er overførsel af energi ved tilfældige stød mellem atomare partikler uden at der sker stoftransport.

Konvektion. Ved konvektion overføres energi gennem bevægelsen af en fluid mellem et varmt og et koldt legeme, altså en stoftransport af væske eller gas.

Varmestråling. Ved varmestråling overføres energi i form af elektromagnetisk stråling mellem flader.

Hvad bruges PUR-skåle til?

Polyuretanisolering med rigid skum er en effektiv metode til at reducere varmetransmission i rør til industrielle formål. Dette isoleringsmateriale udnytter de grundlæggende mekanismer for varmeoverførsel og udgør en barriere, der begrænser varmetab og -optagelse gennem rørvæggen.

Ved at indarbejde polyuretanisolering med rigid skum omkring industrielle rør udnyttes flere af de beskrevne varmeoverførselsmekanismer til at opnå en effektiv varmeisolering:

  • Konduktion: Rigid polyuretanskum har lav varmeledningsevne. Når materialet er placeret omkring rørene, hæmmer det varmeoverførslen ved konduktion betydeligt. De tilfældige kollisioner mellem atomære partikler i materialet bremser varmeoverførslen gennem rørvæggen.
  • Konvektion: Skummet reducerer også konvektionseffekten ved at skabe en barriere for væske- eller gasstrømmen omkring rørene. Dette forhindrer varmeoverførsel via bevægelsen af fluidet mellem varme og kolde overflader.
  • Stråling: Polyuretanisolering reflekterer og absorberer elektromagnetisk stråling i form af varmestråling. Dette reducerer varmeoverførsel mellem de varme rør og omgivelserne, da mindre varme stråler væk fra isoleringsmaterialet.

Den stive struktur af polyuretanskummet og dets evne til at omgive rørene tæt skaber også en sammenhængende isoleringsbarriere uden behov for yderligere materiale. Denne form for isolering har den fordel, at den kan tilpasses til at passe nøjagtigt til rørenes form og størrelse, hvilket minimerer potentielle varmebroer.

Samlet set virker polyuretanisolering med rigid skum som en effektiv beskyttelse mod varmetransmission. Ved at udnytte dens egenskaber kan industrien minimere varmetab i rør og dermed øge effektiviteten af deres termiske processer samtidig med at opretholde en mere energieffektiv drift.       

Læs mere om polyurethanisolering her  og her.

 

ikon9b-2.png
Rørisolering

Læs mere om PUR rørisolering