Polyurethan

Hvad er polyurethan?

Polyurethan, i daglig tale kaldet ”PUR”, frembringes ved at to væsker, polyol og isocyanat, blandes. Den nøje beregnede reaktionsproces, der starter når de to væsker blandes, kaldes opskumning. Resultatet af processen er en tyktflydende, skummende støbemasse, der hurtigt danner PUR i fast form. PUR kan fremstilles med forskellig stivhed og massefylde.

PIR blokskum (polyisocyanurat) er et modificeret PUR-system. PIR Blokskum udmærker sig ved sin relative lave brændbarhed og ved sin modstandsevne overfor lidt højere temperaturer.
Dan-iso PIR blokskum opfylder ”Euroclass E” brandtest (EN-ISO 11925-2).

Støbning af rørskåle

Når væskerne sprøjtes ind i særlige forme, kan der støbes rørskåle. Dan-isos hovedprodukt er isoleringsskåle til rørsamlinger i fjernvarmesektoren og industrisektoren. Ud over almindelige rørskåle, kan Dan-iso levere skåle i varierende faconer og af forskellige typer, f.eks. skåle med mineralulds- eller fleksibelt skumindlæg eller skåle med ydre beklædning af f.eks. folio eller nappa.
Kompetencen består i at kende alle variationsmuligheder, for på den måde at få det optimale ud af materialet. Dan-iso har mere end 30 års erfaring at bygge på, når det gælder støbning af rørskåle.
Stift PUR er et af de mest effektive isoleringsmaterialer, der findes. Isoleringsværdien er over 30 % bedre end for stenuld, mineraluld og EPS-isolering.

Hvad bruges PUR-skåle til?

Foruden isolering af fjernvarmerør anvendes PUR til teknisk isolering, isolering indenfor køle-/frysesektoren og olie-/offshoresektoren samt til industriisolering.

POLYURETHANS EGENSKABER:
Isoleringsevne
Højt styrke-/vægt-forhold
Vridningsstabilitet
Kemikalieresistens

Har du yderligere spørgsmål til hvad polyurethan er, og hvilke løsninger vi kan tilbyde, er du velkommen til at kontakte os.

Her kan du læse mere om vores resultater med genvinding af produktionsspild

ikon9b-2.png
Rørisolering

Læs mere om PUR rørisolering