Bæredygtighed

Hvad er bæredygtighed?

Bæredygtighed kan ses som et udtryk for den slid som et produkt, en teknologi eller et kultur påfører naturgrundlaget.

For at efterkomme samfundets og borgernes behov og udfoldelsestrang i nutiden, og samtidig tage vare på de naturlige økosystemer, er der behov for en bæredygtig udvikling.

Bæredygtighed kan også deffineres som et begreb, der beskriver en tilstand, hvor mennesker og miljø kan eksistere i harmoni og balance. Det er en tilgang, der sigter mod at opfylde nutidige behov uden at gå på kompromis med fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres egne behov. 

Hvilke typer bæredygtighed findes der?

Bæredygtighed kan betragtes fra tre forskellige synsvinkler: social, miljømæssig og økonomisk. [1]

Social bæredygtighed handler om at sikre, at samfundet er i stand til at opfylde sine behov på en retfærdig og lige måde. Det indebærer at tage hensyn til sociale faktorer som sundhed, uddannelse, arbejdsforhold og kulturel mangfoldighed. Social bæredygtighed handler også om at sikre, at alle mennesker har adgang til de ressourcer, de har brug for, for at leve et godt liv.

Miljømæssig bæredygtighed handler om at beskytte og bevare miljøet og de naturlige ressourcer, vi har til rådighed. Det indebærer at tage hensyn til faktorer som klimaændringer, luftforurening, vandforurening og tab af biodiversitet. Miljømæssig bæredygtighed handler også om at sikre, at vi bruger vores ressourcer på en måde, der ikke skader miljøet eller forbruger mere end vi kan genoprette.

Økonomisk bæredygtighed handler om at sikre, at vores økonomiske systemer er i stand til at opfylde vores behov på lang sigt. Det indebærer at tage hensyn til faktorer som økonomisk vækst, produktivitet og innovation. Økonomisk bæredygtighed handler også om at sikre, at vi bruger vores ressourcer på en måde, der er økonomisk levedygtig på lang sigt.

Hvordan kan man bidrage til bæredygtigheden?

Bæredygtighed er et komplekst emne, der kræver en dyb forståelse og engagement fra alle samfundets sektorer. Det handler om at finde en balance mellem vores nuværende behov og fremtidige generationers behov.

Strengt taget, kan et produkt eller ydelse kun betragtes som værende bæredygtig hvis man kan påvise at den, i løbet at hele sin livscyklus, overholder alle planetære grænser. Alligevel, er der mange ting vi kan gøre for at reducere vores aftryk på planeten.

En af de mest effektive måder at bidrage til bæredygtighed på er ved at reducere vores energiforbrug. Dette kan opnås gennem forskellige metoder, herunder isolering  af vores hjem, bygninger og installationer som anvender varme.  Isolering hjælper med at holde varmen inde om vinteren og ude om sommeren, hvilket reducerer behovet for opvarmning og køling. Dette kan resultere i betydelige energibesparelser og dermed bidrage til at reducere vores samlede CO2-udslip.

En anden vigtig metode til at fremme bæredygtighed er genanvendelse af materialer. Genanvendelse hjælper med at reducere mængden af affald, der ender på lossepladser, og minimerer behovet for at udvinde nye råmaterialer. Dette kan have en betydelig indvirkning på vores miljø, da udvinding og forarbejdning af råmaterialer ofte er energiintensive processer, der producerer store mængder drivhusgasser.

Det er vigtigt at huske, at mens disse handlinger kan virke små, kan de have en stor indvirkning, når de udføres i stor skala. Hver enkelt af os kan spille en rolle i fremme af bæredygtighed ved at tage bevidste valg i vores daglige liv. Ved at arbejde sammen kan vi skabe en mere bæredygtig fremtid for os selv og kommende generationer.

Hvad er FNs Verdensmål for bæredygtig udvikling?

FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling er en ambitiøs plan vedtaget af FN i 2015. De består af 17 konkrete mål og 169 delmål, der tilsammen skal sætte os på kurs mod en mere bæredygtig fremtid, hvor ingen lades i stikken. Målene forpligter alle FN’s 193 medlemslande til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst.

Disse mål er universelle og gælder for alle lande, uanset deres udviklingsniveau . De er designet til at balancere de tre dimensioner af bæredygtig udvikling: den økonomiske, den sociale og den miljømæssige. Hvert mål har specifikke indikatorer, der bruges til at spore fremskridt og sikre ansvarlighed.

Verdensmålene er en fortsættelse af Millennium Development Goals (MDGs), som løb fra 2000 til 2015, og de søger at fuldføre, hvad MDGs ikke opnåede, især i at nå de mest sårbare. Målene er indbyrdes forbundne, hvilket betyder, at succes inden for ét mål ofte afhænger af succes inden for andre.

Verdensmålene er vores bedste chance for at skabe en bedre verden for os alle. De repræsenterer en global aftale om at arbejde sammen om at løse nogle af de mest presserende udfordringer, vi står overfor i det 21. århundrede.

Hos Dan-iso har vi valgt at fokusere på målene 7, 8, 9, 12 og 13. 

ikon9b-2.png
Rørisolering

Læs mere om PUR rørisolering