Genvinding af PUR

Fra affald til teknisk isolering

I den grønne omstilling er der kommet øget fokus på vigtigheden af at isolere tekniske installationer. Det koster energi at varme væsker op og tilsvarende at køle ned. Effektiv isolering af rørføringen er derfor en vigtig ingrediens i opskriften på en mere bæredygtig produktion og drift.

Rørisolering i celleskum i form af PUR og PIR har en formidabel isoleringsevne og lang levetid, da det ikke optager fugt eller falder sammen. Ved anvendelse af PUR- og PIR-isolering reduceres varme- og kuldespildet langt mere effektivt end ved klassiske isoleringstyper, hvilket sparer kloden for unødig CO2-udledning.

Produktionen af PUR-isolering afføder imidlertid en del affald. Affald, der ikke umiddelbart kan genanvendes og derfor bliver bortskaffet. Bortskaffelsen af PUR kan udlede helt op til 4 tons CO2 for hver ton PUR-affald og er dermed en væsentlig faktor i CO2-regnskabet.

45 % recycled regenerates

Vi har skabt unikke resultater med genvinding af overskudsmaterialet fra produktionen og kan nu støbe isoleringsmaterialer med 45% regenerat. Regenerat i form af hærdet PUR, hvor vi genvinder produktionsspildet og derved bidrager til en mere bæredygtig produktion.
Tidligere har det været forbundet med meget store tekniske udfordringer at genvinde rigidt polyuretanskum på en måde, hvor materialets vigtigste tekniske egenskaber bliver bevaret. Industriel genvinding af PUR har været minimal og succeshistorier fra branchen har lydt på genbrug af 2-10 % af produktionsspildet.

Vores succes med upcycling er resultatet af en intensiv udviklingsproces, hvor reduktion af restprodukter og nyt liv til affald har været det primære formål. Vi har i processen arbejdet med 2 metoder, som har givet gode resultater. Den ene teknologi er nu moden til at blive implementeret i produktionen og levere grønnere isolering. Med de nyeste resultater, er det således lykkedes at støbe produkter med høj grad af genbrug, der samtidigt besidder fuldt tilsvarende isoleringsværdi og materialeegenskaber som almindeligt formstøbt PUR.

Grøn isolering sparer plads

Ved at genvinde overskydende PUR, kan vi reducere vores affaldsmængde betragteligt og skåne miljøet for bortskaffelse af affald. Den nye produktion af grønnere isolering åbner samtidigt op for nye markeder, idet isolering med regenerat ikke må sælges til fjernvarmebranchen, da standarden for jordforlagte rørsystemer ikke tillader genanvendte materialer. Dette kommer Vvs-branchen til gode, da isolering med regenerat kan anvendes steder, der i dag enten ikke isoleres pga. pladsmangel eller hvor mere traditionelle isoleringsmaterialer anvendes. PUR-isolering med regenerat er ideelt til isolering af tekniske installationer, hvor den højeffektive isolering optager langt mindre plads end traditionelle isoleringsformer. Isoleringen fra Dan-iso kan således hjælpe med at opfylde kravene til isolering mod varmetab og kondens i nybyg og renoveringer.

Har du yderligere spørgsmål til, hvordan vi genvinder vort produktionsspild, er du velkommen til at kontakte os.

 

Udforsk og download historien bag PURrecy herunder:

ikon9b-2.png
Rørisolering

Læs mere om PUR rørisolering